;

BULATAN

Bentuk bulat menggambarkan perpaduan yang kukuh dan komited di kalangan warga KKM dengan menitikberatkan semangat kerjasama dan berpasukan tanpa mengira perbezaan agama, bangsa dan pangkat dalam memastikan Amalan EKSA sebagai budaya kerja.

AKRONIM EKSA

Simbolik kepada makna Ekosistem Kondusif Sektor Awam secara amnya.

LOGO KKM

Merupakan imej korporat KKM dan secara tidak langsung merupakan penegasan bahawa logo ini adalah hak cipta KKM.

SISIH SUSUN SAPU SERAGAM SENTIASA AMAL

Indikator kepada amalan 5S secara amnya.

 

WARNA

SAIZ TEKS

-A A A+