;

 18 sehingga 20 Februari 2020

 UPM, Serdang

  36 Orang

Antara objektif kursus ini adalah: 

  1. Peserta dapat berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dengan lancar serta menggunakan tatabahasa, penbendaharaan kata, frasa ayat yang betul.
  2. Menyampaikan idea serta pandangan dalam bentuk lisan dan penulisan secara berkesan dan jelas dalam Bahasa Melayu
  3. Menghasilkan dokumen rasmi seperti surat, memo dan minit mesyuarat dengan betul, padat serta mematuhi format penulisan yang telah ditetapkan.
 

WARNA

SAIZ TEKS

-A A A+