;

 15 hingga 17 Januari 2020

Akademi Jabatan Pengangkutan Jalan, Melaka

  25 Orang daripada KKM, JPJ dan MIROS

Antara hasil bengkel adalah: 

  1. Pembangunan 13 modul pemanduan bagi pemandu ambulans KKM.
  2. Pembangunan Jobs Description bagi pemandu ambulans.
  3. Focus Group Discussion
 

WARNA

SAIZ TEKS

-A A A+