;

  25 hingga 27 Februari 2020

Hotel Silka Cheras, Kuala Lumpur

  25 Orang daripada KKM, JPJ dan MIROS

Pelaksanaan bengkel ini telah berjaya mencapai objektif yang ditetapkan iaitu memurnikan pembangunan 13 modul kursus yang telah dibincangkan seasa Bengkel Pembangunan Modul Kursus Pentauliahan Pemandu Ambulans KKM Siri 1 yag telah diadakan di Akademi JPJ Melaka dari 15 hingga 17 Januari 2020 dengan melaksanakan Rancangan Sesi Pengajaran dan Pembangunan Slaid.

 

WARNA

SAIZ TEKS

-A A A+