;

 12 hingga 15 Februari 2020

Hotel Armada, Petaling Jaya

Objektif modul pada kursus ini adalah supaya para peserta dapat membentuk ciri kepimpinan yang berkesan degan mengaplikasikan kemahiran seperti managing people skills, coaching skills, problem solving dan decision making skills, negotiation skills, networking skills dan lain-lain lagi.

WARNA

SAIZ TEKS

-A A A+