;

  19 hingga 21 Februari 2020

Hotel Grand Bluewave, Shah Alam

  40 Orang pegawai-pegawai kumpulan P&P Gred 41 - 44

Tujuan kursus ini dijalankan adalah untuk meningkatkan kualiti kerjasama dan komunikasi di antara kalangan pekerja dalam menyiapkan tugasan.


WARNA

SAIZ TEKS

-A A A+