;

  20 Februari 2020

 Bilik Serbaguna YBMK, Aras Dua, Blok C, Jalan Cenderasari KL

   25 orang (Gred 29 sehingga Jusa C)

Taklimat mengenai bengkel BPR yang akan dijalankan di peringkat Bahagian/Institusi/JKN yang terpilih. Objektif perlaksanaan bengkel ini adalah untuk menjadikan proses kerja lebih cekap dan berkesan melalui meminimumkan penggunaan sumber bagi menghasilkan output atau outcome yang dikehendaki atau disasarkan.

WARNA

SAIZ TEKS

-A A A+