;

LATAR BELAKANG

Kelab Sukan dan Kebajikan Bahagian Pembangunan Kompetensi (KESKOM) ditubuhkan bertujuan:

1.

Merapatkan hubungan silaturahim dan semangat kerjasama segenap lapisan pegawai dan anggota BPK.

2.

Memberi galakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sukan, sosial, rekreasi, riadah dan keagamaan.

3.

Memajukan kebajikan dan kesejahteraan ahli bagi perkara yang difikirkan perlu oleh Jawatankuasa Kerja.

4.

Menyemai perasaan kesatuan dikalangan ahli kelab.

Pentadbiran kelab ini diuruskan oleh jawatankuasa yang terdiri daripada seorang Pengerusi, Timbalan Pengerusi, Setiausaha, Bendahari dan 6 orang ahli jawatankuasa.

ORGANISASI


AKTIVITI DAN PROGRAM

 

WARNA

SAIZ TEKS

-A A A+