;

Objektif  Kursus,

Di akhir kursus, peserta dapat :-

  1. Menjelaskan prosedur -prosedur utama dalam Pelan Pengurusan Bencana Peringkat Jabatan semasa bencana.
  2. Memberi panduan kepada semua Ketua Jabatan berkenaan pengurusan perolehan darurat, pengurusan aset dan seterusnya mengaplikasikan perkara ini semasa menghadapi sebarang bencana.
  3. Memberi panduan bagi pembangunan pelan tindakan bencana.
  4. Mewujudkan networking dikalangan peserta-peserta kursus dan berkongsi kepakaran dan pengalaman dalam menghadapi.
  5. Menganalisis situasi apabila menghadapi sebarang bencana bagi mengemukakan cadangan penyelesaian.
W3C

WARNA

SAIZ TEKS

-A A A+