;

OBJEKTIF KURSUS

Di akhir kursus, peserta diharap dapat :

  1. Memahami dan menjelaskan kemahiran asas yang diperlukan untuk menghadapi bencana di peringkat Jabatan / Hospital/ Organisasi
  2. Menerangkan tujuan, skop dasar dan mekanisme Arahan MKN No. 20
  3. Mengaplikasi pelan dan proses pengurusan bencana di Jabatan / Hospital/ Organisasi apabila berlaku bencana
  4. Menunjukkan (Demonstrate) kemahiran, kaedah dan tindakan yang boleh diambil semasa berhadapan dengan bencanaW3C

WARNA

SAIZ TEKS

-A A A+