;

OBJEKTIF KURSUS

Di akhir kursus, peserta dapat :

  1. Menjelaskan prosedur-prosedur utama dalam bidang kewangan, sumber manusia, perolehan, aset dan stor dan pembangunan.
  2. Mengaplikasikan dasar-dasar sumber pengurusan manusia dalam menguruskan kakitangan bagi mewujudkan organisasi yang cemerlang dan berkesan.
  3. Menganalisis isu-isu berkaitan urus tadbir dan mengemukakan cadangan penyelesaian.
  4. Mewujudkan networking di kalangan peserta.W3C

WARNA

SAIZ TEKS

-A A A+