;
OBJEKTIF

(a) Menjelaskan jenis-jenis gaya kepimpinan dan penyeliaan yang berkesan serta menghuraikan peranan dan fungsi-fungsi penyelia di dalam sesuatu organisasi;

(b) Mengenal pasti potensi diri sebagai pemimpin yang cemerlang serta cabaran yang dihadapi oleh penyelia pada masa kini; 

(c) Menganalisis situasi dan menggunakan kemahiran serta tools yang relevan semasa berhadapan dengan pelbagai cabaran; dan

(d) Mempamerkan daya kepemimpinan cemerlang dan kemahiran penyeliaan yang berkesan di tempat kerja bagi memastikan objektif organisasi tercapai.W3C

WARNA

SAIZ TEKS

-A A A+