;

OBJEKTIF

(a) Mempengaruhi dan berkomunikasi secara efektif serta menonjolkan kewibawaan diri sebagai seorang pemimpin semasa berinteraksi;

(b) Membina dan mengekalkan hubungan baik dengan semua individu tanpa mengira pangkat di dalam organisasi;

(c) Mampu menangani konflik dan situasi yang sukar di tempat kerja; 

(d) Membentuk daya pemikiran yang kreatif dan kritis dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah; dan

(e) Menjadi seorang pemimpin yang berkesan dan berkeyakinan. 


W3C

WARNA

SAIZ TEKS

-A A A+