;

Pada penghujung kursus ini, peserta akan dapat :

  1. Menjelaskan konsep pengurusan stress dan mengenalpasti masalah yang menyumbang kepada stress;
  2. Mengaplikasi kaedah dan teknik bagi mengurus stress untuk kemajuan diri, kakitangan bawahan (subordinate) dan organisasi;
  3. Membezakan stress dengan masalah kesihatan mental yang lain (depression, anxiety,burn-out); dan
  4. Membentuk budaya kerja tanpa stress di dalam organisasi.

Sasaran peserta : Kumpulan Pengurusan & Profesional Gred 41 – 52 (40 orang).


W3C

WARNA

SAIZ TEKS

-A A A+