;

Pada penghujung kursus ini, peserta akan dapat :

  1. Menerangkan hubungan mentor/mentee serta peranan dan tanggungjawab semua pihak yang terlibat;
  2. Mengenalpasti ciri-ciri penglibatan mentor yang baik;
  3. Membanding konsep mentoring dan coaching;
  4. Mengaplikasi teknik yang berkesan untuk membina hubungan yang baik dengan mentee;
  5. Membandingkan pelbagai jenis hubungan bimbingan mentee untuk mewujudkan objektif bimbingan yang jelas; dan
  6. Mengaitkan impak mentoring yang berkesan terhadap kemajuan dan prestasi organisasi keseluruhannya.

Sasaran peserta : Kumpulan Pengurusan dan Profesional Gred 41 – 52.

W3C

WARNA

SAIZ TEKS

-A A A+