;

Di akhir kursus ini, hasil pembelajaran yang akan diperolehi oleh peserta adalah :

  1. Menerangkan teori pemikiran kreatif & inovatif serta kepentingan dalam organisasi;
  2. Mengenalpasti cabaran dalam pemikiran kreatif & inovatif serta strategi untuk mengatasi cabaran tersebut;
  3. Mengaplikasi kaedah atau tools yang bersesuaian untuk menjana idea-idea baru yang akan memberi manfaat kepada diri dan organisasi; dan
  4. Mengkaji dan memilih cadangan penyelesaian yang terbaik semasa membuat keputusan dalam organisasi.

Sasaran peserta : Pegawai kumpulan pengurusan & profesional gred 41  44.

W3C

WARNA

SAIZ TEKS

-A A A+