;

VISI

Melahirkan modal insan yang kompeten dan berprestasi tinggi ke arah penyampaian perkhidmatan kesihatan yang cemerlang.

MISI

Membangun kompetensi dan potensi penjawat awam Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) melalui pembelajaran berterusan.

 

WARNA

SAIZ TEKS

-A A A+