;

FUNGSI UTAMA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KOMPETENSI

1.

Menetap dan membangunkan dasar program penilaian dan pembangunan kompetensi dan potensi staff KKM.

2.

Menetapkan dasar, merancang dan melaksanakan Peperiksaan Subjek Jabatan bagi skim-skim perkhidmatan bukan gunasama di KKM.

3.

Merancang dan melaksanakan Program Pembangunan Kompetensi (PPK) di IPKKM dan JKN.

4.

Merancang dan melaksanakan Kursus Khas Bagi Tujuan Pengesahan Kenaikan Pangkat Pegawai Perubatan Pakar Gred Khas C di KKM.

 

WARNA

SAIZ TEKS

-A A A+