;

PERLINDUNGAN DATA

Teknologi terkini termasuk enkripsi data adalah digunakan untukmelindungidata yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yangketatadalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

KESELAMATAN STORAN

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dandisimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai. 

 

WARNA

SAIZ TEKS

-A A A+