;

Pembangunan Kursus Atas Talian dilaksanakan di Bahagian Pembangunan Kompetensi (BPK) bermula pada tahun 2019 setelah penubuhan Jawatankuasa Pembelajaran Secara Dalam Talian (JPSAT) di Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
pada tahun 2018. 

Setakat ini, KKM memilih platform E-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA) untuk membangunkan modul kursus dalam talian KKM.

Modul kursus EPSA dibangunkan seperti langkah-langkah berikut: 

  1. Program Creative Content Development EPSA (CCDE Part 1) - penyediaan lesson map dan storyboard;
  2. Program Creative Content Development EPSA (CCDE Part 2) – Penukaran (convert) slaid dengan penggunaan perisian iSpring;
  3. Program Creative Content Development EPSA (CCDE Part 3) - Penukaran (convert) slaid dengan penggunaan perisian Sharable Content Object Reference Model (SCORM);
  4. User Acceptance Test (UAT) / Final Acceptance Test (FAT); dan
  5. Pentauliahan

Kekerapan mesyuarat JPSAT ialah tiga kali setahun.

 

WARNA

SAIZ TEKS

-A A A+