PROGRAM PEMBANGUNAN BAKAT (TALENT DEVELOPMENT PROGRAMME -TDP) KOHORT 3 MODUL 5

10-01-2022 - 14-01-2022 Pearl Hotel Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS ASAS PENGURUSAN BENCANA DI KKM BIL.1/2022

07-02-2022 - 09-02-2022 Secara Dalam Talian MAKLUMAT KURSUS


BENGKEL FAMILIARISASI MYPORTFOLIO: PANDUAN KERJA SEKTOR AWAM (PEGAWAI PENYELARAS MYPORTFOLIO IPKKM, INSTITUSI, JKN & HKL) SIRI 1

15-02-2022 - 17-02-2022 MAKLUMAT KURSUS


KURSUS ESSENTIALS OF LEADERSHIP BIL. 1/2022

15-02-2022 - 17-02-2022 Dikendalikan Secara Dalam Talian MAKLUMAT KURSUS


MS ISO 9001:2015 - KURSUS PENGENALAN

21-02-2022 - 21-02-2022 MAKLUMAT KURSUS


MS ISO 9001:2015 - KURSUS PENGURUSAN INFOMASI YANG DIDOKUMENKAN

22-02-2022 - 22-02-2022 MAKLUMAT KURSUS


MS ISO 9001:2015 - KURSUS PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG

23-02-2022 - 23-02-2022 MAKLUMAT KURSUS


MS ISO 9001:2015 - KURSUS JURUAUDIT DALAMAN

24-02-2022 - 25-02-2022 MAKLUMAT KURSUS


KURSUS FAMILIARISASI PEGAWAI PENYELARAS MYPORTFOLIO UNTUK HOSPITAL DAN PKD (DALAM TALIAN) SIRI 1

28-02-2022 - 01-03-2022 MAKLUMAT KURSUS


KURSUS FAMILIARISASI PEGAWAI PENYELARAS MYPORTFOLIO UNTUK HOSPITAL DAN PKD (DALAM TALIAN) SIRI 2

02-03-2022 - 03-03-2022 MAKLUMAT KURSUS


KURSUS FAMILIARISASI PEGAWAI PENYELARAS MYPORTFOLIO UNTUK HOSPITAL DAN PKD (DALAM TALIAN) SIRI 3

08-03-2022 - 09-03-2022 MAKLUMAT KURSUS


KURSUS ASAS PENGURUSAN BENCANA DI KKM BIL.2/2022

15-03-2022 - 17-03-2022 Secara Dalam Talian MAKLUMAT KURSUS


BENGKEL FAMILIARISASI MYPORTFOLIO: PANDUAN KERJA SEKTOR AWAM (PEGAWAI PENYELARAS MYPORTFOLIO IPKKM, INSTITUSI, JKN & HKL) SIRI 2

16-03-2022 - 18-03-2022 MAKLUMAT KURSUS


PROGRAM PEMBANGUNAN BAKAT (TALENT DEVELOPMENT PROGRAMME -TDP) KOHORT 4 MODUL 1

14-03-2022 - 18-03-2022 TBC MAKLUMAT KURSUS


BENGKEL PEGAWAI NAZIRAN MYPORTFOLIO (INSTITUSI DAN PEGAWAI NAZIRAN LANTIKAN BAHARU) SIRI 1

29-03-2022 - 31-03-2022 MAKLUMAT KURSUS


KURSUS CHANGE MANAGEMENT

29-03-2022 - 31-03-2022 Dikendalikan Secara Dalam Talian MAKLUMAT KURSUS


KURSUS ONLINE PEGAWAI NAZIRAN MYPORTFOLIO IPKKM, JKN, HOSPITAL DAN PKD (DALAM TALIAN) SIRI 1

12-04-2022 - 13-04-2022 MAKLUMAT KURSUS


PROGRAM PEMBANGUNAN BAKAT (TALENT DEVELOPMENT PROGRAMME -TDP) KOHORT 4 MODUL 2

11-04-2022 - 14-04-2022 Secara dalam talian MAKLUMAT KURSUS


KURSUS ONLINE PEGAWAI NAZIRAN MYPORTFOLIO IPKKM, JKN, HOSPITAL DAN PKD (DALAM TALIAN) SIRI 2

20-04-2022 - 21-04-2022 MAKLUMAT KURSUS


KURSUS ESSENTIALS OF LEADERSHIP BIL. 2/2022

20-04-2022 - 22-04-2022 Dikendalikan Secara Dalam Talian MAKLUMAT KURSUS


KURSUS MEDICAL LOGISTICS (UNHRD) BIL.1/2022

18-05-2022 - 20-05-2022 Secara Dalam Talian MAKLUMAT KURSUS


KURSUS ONLINE PEGAWAI NAZIRAN MYPORTFOLIO IPKKM, JKN, HOSPITAL DAN PKD (DALAM TALIAN) SIRI 3

24-05-2022 - 25-05-2022 MAKLUMAT KURSUS


KURSUS PENGURUSAN KONFLIK DAN PERUNDINGAN BERKESAN SIRI 2/2022

24-05-2022 - 26-05-2022 Dikendalikan Secara Dalam Talian MAKLUMAT KURSUS


BENGKEL PEMBANGUNAN MODUL KURSUS DISASTER RISK MANAGEMENT KKM BIL.1/2022

25-05-2022 - 27-05-2022 Sekitar Selangor MAKLUMAT KURSUS


PROGRAM PEMBANGUNAN BAKAT (TALENT DEVELOPMENT PROGRAMME -TDP) KOHORT 4 MODUL 3

24-05-2022 - 27-05-2022 TBC MAKLUMAT KURSUS


KURSUS ONLINE PEGAWAI NAZIRAN MYPORTFOLIO IPKKM, JKN, HOSPITAL DAN PKD (DALAM TALIAN) SIRI 4

08-06-2022 - 09-06-2022 MAKLUMAT KURSUS


BENGKEL PEMBANGUNAN MODUL KURSUS DISASTER RISK MANAGEMENT KKM BIL.2/2022

08-06-2022 - 10-06-2022 Sekitar Selangor MAKLUMAT KURSUS


KURSUS ONLINE PEGAWAI NAZIRAN MYPORTFOLIO IPKKM, JKN, HOSPITAL DAN PKD (DALAM TALIAN) SIRI 5

14-06-2022 - 15-06-2022 MAKLUMAT KURSUS


KURSUS PENSIJILAN NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING (NLP)

13-06-2022 - 17-06-2022 MAKLUMAT KURSUS


KURSUS PENGURUSAN BENCANA BAGI KETUA JABATAN DI KKM BIL.1/2022

21-06-2022 - 24-06-2022 Sekitar Lembah Klang / Negeri Sembilan / Melaka MAKLUMAT KURSUS


BENGKEL PEGAWAI NAZIRAN MYPORTFOLIO (INSTITUSI DAN PEGAWAI NAZIRAN LANTIKAN BAHARU) SIRI 2

22-06-2022 - 24-06-2022 MAKLUMAT KURSUS


PROGRAM PEMBANGUNAN BAKAT (TALENT DEVELOPMENT PROGRAMME -TDP) KOHORT 4 MODUL 4

27-06-2022 - 30-06-2022 Secara dalam talian MAKLUMAT KURSUS


KURSUS PENGURUSAN KONFLIK DAN PERUNDINGAN BERKESAN SIRI 1/2022

05-07-2022 - 07-07-2022 DIKENDALIKAN SECARA DALAM TALIAN MAKLUMAT KURSUS


BENGKEL PEMBANGUNAN MODUL KURSUS DISASTER RISK MANAGEMENT KKM BIL.3/2022

19-07-2022 - 21-07-2022 Sekitar Selangor MAKLUMAT KURSUS


BENGKEL BUSINESS PROCESS REENGINEERING (BPR) SIRI 1/2022

20-07-2022 - 22-07-2022 MAKLUMAT KURSUS


KURSUS KECEMERLANGAN KEPIMPINAN DAN PENYELIAAN BERKESAN BIL. 2/2022

26-07-2022 - 28-07-2022 DIKENDALIKAN SECARA DALAM TALIAN MAKLUMAT KURSUS


PELAKSANAAN NAZIRAN MYPORTFOLIO DI IPKKM & INSTITUSI (15%), JKN (17%) DAN HOSPITAL & PKD (2.5%)

01-07-2022 - 15-08-2022 MAKLUMAT KURSUS


KURSUS ASAS PENGURUSAN BENCANA DI KKM BIL.3/2022

08-08-2022 - 10-08-2022 Secara Dalam Talian MAKLUMAT KURSUS


PROGRAM PEMBANGUNAN BAKAT (TALENT DEVELOPMENT PROGRAMME -TDP) KOHORT 4 MODUL 5

08-08-2022 - 11-08-2022 Secara dalam talian MAKLUMAT KURSUS


KURSUS KECEMERLANGAN KEPIMPINAN DAN PENYELIAAN BERKESAN BIL. 3/2022

06-09-2022 - 08-09-2022 DIKENDALIKAN SECARA DALAM TALIAN MAKLUMAT KURSUS


PROGRAM PEMBANGUNAN BAKAT (TALENT DEVELOPMENT PROGRAMME -TDP) KOHORT 4 MODUL 6

08-09-2022 - 13-09-2022 Secara dalam talian MAKLUMAT KURSUS


KURSUS MEDICAL LOGISTICS (UNHRD) BIL.2/2022

12-09-2022 - 14-09-2022 Secara Dalam Talian MAKLUMAT KURSUS


BENGKEL BUSINESS PROCESS REENGINEERING (BPR) SIRI 2/2022

21-09-2022 - 23-09-2022 MAKLUMAT KURSUS


KURSUS FUTURE-READY LEADERSHIP

27-09-2022 - 29-09-2022 DIKENDALIKAN SECARA DALAM TALIAN MAKLUMAT KURSUS


KURSUS ASAS PENGURUSAN BENCANA DI KKM BIL.4/2022

05-10-2022 - 07-10-2022 Secara Dalam Talian MAKLUMAT KURSUS


PROGRAM PEMBANGUNAN BAKAT (TALENT DEVELOPMENT PROGRAMME -TDP) KOHORT 4 MODUL 7

17-10-2022 - 20-10-2022 TBC MAKLUMAT KURSUS


KURSUS COACHING AND MENTORING SKILLS BIL. 2/2022

18-10-2022 - 20-10-2022 MAKLUMAT KURSUS


KURSUS PENGURUSAN BENCANA BAGI KETUA JABATAN DI KKM BIL.2/2022

25-10-2022 - 28-10-2022 Sekitar Lembah Klang / Negeri Sembilan / Melaka MAKLUMAT KURSUS


[TEMUDUGA] PROGRAM PEMBANGUNAN BAKAT (TALENT DEVELOPMENT PROGRAMME -TDP) KOHORT 5

22-11-2022 - 24-12-2021 TBC MAKLUMAT KURSUS


KURSUS RINTIS DISASTER RISK MANAGEMENT KKM

07-11-2022 - 09-11-2022 Sekitar Lembah Klang / Negeri Sembilan / Melaka MAKLUMAT KURSUS


KURSUS TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP

08-11-2022 - 10-11-2022 MAKLUMAT KURSUS


W3C

WARNA

SAIZ TEKS

-A A A+